ข่าวงานพิธีวางพวงมาลา

มสธ.​ ร่วมวางพวงมาลา​ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2566

มสธ. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2566 นายเลือดไทย ภูมิประมาณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายใน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

Continue Readingมสธ.​ ร่วมวางพวงมาลา​ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2566

มสธ.​ ร่วมวางพวงมาลา​ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2565

มสธ. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2565       นายเลือดไทย ภูมิประมาณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายใน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

Continue Readingมสธ.​ ร่วมวางพวงมาลา​ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2565

มสธ.​ ร่วมวางพวงมาลา​ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2564

   นายเลือดไทย ภูมิประมาณ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายใน  นำคณะผู้แทนของ  มสธ. เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.45 น. โดยเข้าวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 เพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อพสกนิกรและประเทศชาติ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา และกฏหมาย ที่ได้มีพระราชดำริจัดตั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงเนติบัณฑิตยสภา…

Continue Readingมสธ.​ ร่วมวางพวงมาลา​ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2564