งานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2566 สมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย

  • Post author:
  • Post category:IIAT

ผู้ตรวจสอบภายใน สตน. มสธ. ได้เข้าร่วมงาน IIAT ANNUAL CONFERENCE 2023INTERNATIONAL AUDIT IN A QUICK AND EVER-CHANGING WORLDวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น.โรงแรมเบิร์กเคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

Continue Readingงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2566 สมาคมผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย

มสธ.​ ร่วมวางพวงมาลา​ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2566

มสธ. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2566 นายเลือดไทย ภูมิประมาณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายใน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

Continue Readingมสธ.​ ร่วมวางพวงมาลา​ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2566

มสธ.​ ร่วมวางพวงมาลา​ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2565

มสธ. ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะรัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 25 พฤศจิกายน 2565       นายเลือดไทย ภูมิประมาณ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานตรวจสอบภายใน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

Continue Readingมสธ.​ ร่วมวางพวงมาลา​ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6 ณ บริเวณลานหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2565